• Składowanie materiałów niebezpiecznych

 • Zaopatrzenie dla przemysłu

 • BHP

 • Know-how

Pełna ochrona. Pełne zabezpieczenie.

Nasza pełna ochrona

Jako specjalista z ponad 30-letnim doświadczeniem w dziedzinie ochrony środowiska, oferujemy nie tylko certyfikowane produkty o sprawdzonej jakości. Jesteśmy Państwa niezawodnym partnerem w kompleksowych rozwiązaniach ochrony przed wypadkami na stanowisku pracy i ich skutkami. Oprócz szerokiej gamy usług,  oferujemy specjalistyczną wiedzę na temat przepisów prawnych na stanowiskach pracy i bezpiecznego obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi. Wszystko z jednego źródła. Ponieważ naszą misją jest ochrona przyrody, żeby trwała nadal także i jutro. Mogą Państwo na tym polegać.

W pełni bezpieczny transport

W pełni bezpieczne składowanie

W pełni bezpieczne mycie i składowanie

Pełna osobista ochrona


Nasza wizja

DENIOS jest światowym liderem w produkcji i sprzedaży wyrobów i usług w dziedzinie ochrony środowiska w zakładzie i bhp na stanowisku pracy. Wspieramy klientów z najróżniejszych dziedzin przemysłu i usług, rzemiosła i handlu, a także instytucje publiczne, jak np. ośrodki oświatowe i badawcze, dostarczając zgodne z przepisami produkty, rozwiązania i indywidualne usługi w zakresie postępowania z substancjami niebezpiecznymi. Dzięki innowacyjności umacniamy naszą wiodącą pozycję międzynarodową.


Nasza misja

Klienci na całym świecie cenią nas jako niezawodnego partnera w rozwiązywaniu problemów dzięki naszej rozległej wiedzy. Powiększamy ją na przestrzeni dziesięcioleci przez ciągły rozwój całego procesu tworzenia wartości. Umożliwia to nam trwałe zagwarantowanie najwyższej jakości we wszystkich kategoriach produktów, doradztwa zorientowanego na rozwiązywanie problemów i szybkości dostaw. Nasza pasja na rzecz ochrony zasobów naturalnych i odpowiedzialnego postępowania z człowiekiem i naturą jest podstawą naszego codziennego działania.


Nasze wartości

Wartościami tymi kierujemy się w działaniu, podejmowaniu decyzji i postępowaniu. Codziennie podejmujemy wiele decyzji w stale zmieniającym się otoczeniu. Jako firma jesteśmy wieloaspektowi: wywodzimy się z różnych kultur i posiadamy wiedzę z wielu dziedzin. Wspólne zrozumienie wartości gwarantuje nasz sukces.

 


Przyroda i człowiek
Przyroda i człowiek
Innowacja
Innowacja
Zrównoważony rozwój
Zrównoważony rozwój
Globalny zasięg
Globalny zasięg
Firma rodzinna
Firma rodzinna

Świadomość ekologiczna DENIOS

Ochrona środowiska to całokształt środków mających na celu zachowanie podstaw życia i zdrowia ludzi, jak również funkcjonowania układu przyrodniczego. Przedmiotem uwagi są tu zarówno poszczególne składniki środowiska, jak np. woda, powietrze, gleba, klimat, jak też ich wzajemne oddziaływania.

Z doświadczeniem ponad 30 lat w sektorze bezpieczeństwa i ochrony środowiska,  DENIOS jest klasyfikowany jako niekwestionowany lider na rynku. Z główna siedzibą w Niemczech DENIOS stworzył także oddziały w innych krajach europejskich, także w Polsce,aby być bliżej rosnącego zapotrzebowania polskich przedsiębiorstw na profesjonalne usługi w dziedzinie zabezpieczenia produkcji przed skutkami zanieczyszczenia środowiska.

W centrum dzisiejszych zainteresowań znajduje się przede wszystkim zanieczyszczenie środowiska i globalne ocieplenie.

Pan Jacek Szczepanik Wiceprezes DENIOS Sp. z o.o.

Opracowujemy dla Państwa rozwiązania w dziedzinie składowania i obchodzenia się z materiałami niebezpiecznymi.

Wybierajcie Państwo spośród 10 tysięcy praktycznych wyrobów dla przemysłu, warsztatów, zakładów produkcyjnych:

 • Magazynowanie materiałów niebezpiecznych w budynku
 • Magazynowanie materiałów niebezpiecznych na wolnej przestrzeni
 • Systemy manipulowania i transportu materiałów niebezpiecznych
 • Pojemniki do poboru, składowania i transportu
 • Wyposażenie dla zakładu pracy i laboratorium
 • Systemy oczyszczania zakładu pracy
 • Segregowanie surowców wtórnych i zbieranie odpadów
 • Bezpieczeństwo osobiste, pracy i ogólne
 • Fachowe doradztwo + projekty

Zasięgnijcie Państwo kompetentnej porady u naszych specjalistów. Ponadto znajdą Państwo u nas przydatne wskazówki i informacje na temat aktualnie obowiązujących przepisów.