Wanna wychwytowa, jako kluczowa innowacja, zapewniła DENIOS światowy sukces.

Natura zapewnia najlepszą ochronę. W przemyśle jesteśmy My.


Zdjęcia

Wanna wychwytowa jest skutecznym środkiem ochrony wód
Wanna wychwytowa jest skutecznym środkiem ochrony wód
Skład materiałów niebezpiecznych chroni środowisko przed zanieczyszczeniem
Skład materiałów niebezpiecznych chroni środowisko przed zanieczyszczeniem
Dźwignik do beczek wspomaga ergonomię pracy z beczkami
Dźwignik do beczek wspomaga ergonomię pracy z beczkami
Przeciwpożarowe kontenery regałowe DENIOS są tak bezpieczne, że mogą stać bezpośrednio w przyrodzie
Przeciwpożarowe kontenery regałowe DENIOS są tak bezpieczne, że mogą stać bezpośrednio w przyrodzie
Komory grzewcze mogą być używane nawet na pustyni
Komory grzewcze mogą być używane nawet na pustyni

Misja

Przyroda jest czymś więcej niż tylko przestrzenią życiową nas wszystkich. Tylko ten, kto ją skutecznie chroni i zachowuje dla przyszłych pokoleń, przyczynia się do trwałej ochrony środowiska. Każdy z nas może to zrobić i najlepiej jest zacząć tam, gdzie spędzamy najwięcej czasu naszego życia: w pracy. Codzienne posługiwanie się materiałami niebezpiecznymi oznacza odpowiedzialność, wobec naturalnego środowiska i własnych pracowników. Temat ochrony ma przy tym duże znaczenie. Drzewo może przetrwać kilka pokoleń ludzi. Korzeniami sięga głęboko w glebę. Jego kora chroni drewno przed zarazkami i pochłania uderzenia. Przyroda zapewnia dobrą ochronę temu, co wrażliwe. Za pomocą naszych produktów chronią Państwo jako nasi klienci ważne urządzenia i ludzi, za których są Państwo odpowiedzialni. My w DENIOS jesteśmy przekonani, że wdrożenie skutecznej ochrony środowiska już na stanowisku pracy jest możliwe dla każdego, o ile dysponuje właściwymi środkami pomocniczymi i ma pomoc partnera z międzynarodowym doświadczeniem – i naturalnie z odpowiednimi produktami do każdego zastosowania.


Jakość leży w naszej naturze

Tylko produkty należące do najlepszych, także w skali międzynarodowej, mogą zagwarantować trwałą ochronę środowiska. My to wiemy, bo wytwarzamy te produkty. Już przy projektowaniu pilnujemy, żeby spełnione były wszelkie wymagania, a nasze rozwiązania były jednocześnie maksymalnie efektywne i ekonomiczne. Już w naszych procesach produkcyjnych w centrum uwagi jest ochrona zasobów naturalnych. Wspólnota tworzy innowacje. Jesteśmy o tym przekonani, a nasze wyroby dowodzą tego codziennie w praktyce. 20 oddziałów i 7 zakładów produkcyjnych w Europie, Ameryce i Chinach tworzy podstawę naszej wspólnoty. Współdziałanie różnych fachowców z różnych specjalności i kultur jest motorem wciąż nowych pomysłów na produkty. Partnerstwo jest ważnym składnikiem współdziałania z naszymi klientami.

Helmut Dennig Prezes grupy DENIOS

Zdjęcia

Magazyny materiałów niebezpiecznych DENIOS powstają we własnych zakładach produkcyjnych
Fachowcy przygotowują produkty DENIOS
Hale produkcyjne DENIOS w głównej siedzibie w Bad Oyenhasuen
Hala produkcji kontenerów w siedzibie DENIOS w Bad Oyenhausen