DENIOS Polska

DENIOS Polska

Opracowujemy dla Państwa rozwiązania w dziedzinie składowania i obchodzenia się z materiałami niebezpiecznymi.

Wybierajcie Państwo spośród 10 tysięcy praktycznych wyrobów dla przemysłu, warsztatów, zakładów produkcyjnych:

  • Magazynowanie materiałów niebezpiecznych w budynku
  • Magazynowanie materiałów niebezpiecznych na wolnej przestrzeni
  • Systemy manipulowania i transportu materiałów niebezpiecznych
  • Pojemniki do poboru, składowania i transportu
  • Wyposażenie dla zakładu pracy i laboratorium
  • Systemy oczyszczania zakładu pracy
  • Segregowanie surowców wtórnych i zbieranie odpadów
  • Bezpieczeństwo osobiste, pracy i ogólne
  • Fachowe doradztwo + projekty

Zasięgnijcie Państwo kompetentnej porady u naszych specjalistów. Ponadto znajdą Państwo u nas przydatne wskazówki i informacje na temat aktualnie obowiązujących przepisów.


Świadomość ekologiczna DENIOS

Ochrona środowiska to całokształt środków mających na celu zachowanie podstaw życia i zdrowia ludzi, jak również funkcjonowania układu przyrodniczego. Przedmiotem uwagi są tu zarówno poszczególne składniki środowiska, jak np. woda, powietrze, gleba, klimat, jak też ich wzajemne oddziaływania.

Z doświadczeniem ponad 30 lat w sektorze bezpieczeństwa i ochrony środowiska,  DENIOS jest klasyfikowany jako niekwestionowany lider na rynku. Z główna siedzibą w Niemczech DENIOS stworzył także oddziały w innych krajach europejskich, także w Polsce,aby być bliżej rosnącego zapotrzebowania polskich przedsiębiorstw na profesjonalne usługi w dziedzinie zabezpieczenia produkcji przed skutkami zanieczyszczenia środowiska.

W centrum dzisiejszych zainteresowań znajduje się przede wszystkim zanieczyszczenie środowiska i globalne ocieplenie.

Pan Jacek Szczepanik Wiceprezes DENIOS Sp. z o.o.

Podstawy

Ochrona środowiska ma na celu przede wszystkim ochronę warunków życia człowieka. Do tego konieczne są często środki techniczne. Problemy do rozwiązania są po części globalne, po części zaś regionalne lub lokalne, przy czym ochrona środowiska stara się stworzyć raczej rozwiązania całościowe. Na skutek wzrostu międzynarodowych sieci komunikacyjnych i powiązań światowej gospodarki powstaje zbiorowa odpowiedzialność za środowisko.

Środowisko nie zna granic zakreślonych przez ludzi. Celem jego ochrony jest pozostawienie także dla przyszłych pokoleń ludzi środowiska w stanie niezdegradowanym, zapewniającego właściwe warunki do życia. 


DENIOS a ochrona środowiska

Firma DENIOS wcześnie dostrzegła znaczenie globalnej ochrony środowiska i od ponad dwóch dziesiątek lat projektuje wyroby służące temu celowi. Wszystkie środki techniczne mają zminimalizować wpływ człowieka na środowisko.

W DENIOS starania te prowadzone są z konsekwencją w skali globalnej. Ekologia i ekonomia nie muszą się wykluczać. Wielkie sukcesy w ochronie środowiska są najlepszym dowodem, że zaangażowanie się opłaca.