Zaawansowana technologia kapilarna DENSORB®

DENSORB® Advanced Capillarity Technology

Znają Państwo to zjawisko: kiedy zanurzyć szklaną rurkę do wody, woda w rurce podniesie się do góry – wbrew prawu ciążenia. Dokładnie tak samo się dzieje, kiedy sorbent wchłania ciecz i wiąże ją w sobie. Jest to efekt kapilarny. Opisuje on współdziałanie sił kohezji i adhezji. Wzajemne oddziaływanie napięcia powierzchniowego (siły molekularne wewnątrz cieczy) i napięcia powierzchni granicznych (siły molekularne między cieczą a powierzchnią stałą).

Przy projektowaniu sorbentów DENSORB® w centrum uwagi były trzy aspekty: duża chłonność, odporność na kapanie i jednocześnie wysoka wytrzymałość na rozdarcie i obciążenia. Wyzwanie: Perfekcyjne dostosowanie do siebie nawzajem wszystkich trzech kryteriów przy uwzględnieniu prawidłowości fizycznych i mechanicznych. Wynik: zaawansowana technologia kapilarna (Advanced Capillarity Technology).


3 czynniki zapewniające najlepszy wynik

Czy chodzi o działanie prewencyjne, czy o akcję ratunkową, chłonne sorbenty DENSORB® bezpiecznie i skutecznie wchłaniają rozlane ciecze. Dzięki zaawansowanej technologii kapilarnej ich przekonującym atutem jest duża chłonność, odporność na kapanie, wytrzymałość na rozdarcie i obciążenia. Sorbenty o najwyższej jakości: Dla ochrony pracowników i środowiska.

 

 

Wysoka chłonność dzięki zaawansowanej technologii kapilarnej

Wysoka chłonność.

Sorbenty DENSORB® chłoną np. olej w ilości do 16 razy większej niż masa własnaz wyraźnie większą szybkością. Jest to zasługą zaawansowanej technologii kapilarnej (Advanced Capillarity Technology), która dzięki drobnoporowatej strukturze membrany wytwarza znakomite działanie kapilarne. Gwarantuje to szczególnie szybkie i równomierne rozprowadzenie wchłoniętej cieczy w chłonnej włókninie. Zdolność wchłaniania przez sorbent jest wykorzystana optymalnie.

Państwa korzyść: Optymalne wykorzystanie chłonności obniża zużycie materiału i koszty usuwania odpadów.

Wysoka odporność na kapanie dzięki zaawansowanej technologii kapilarnej

Wysoka odporność na kapanie.

Zaawansowana technologia kapilarna (Advanced Capillarity Technology) gwarantuje Państwu maksimum czystości przy stosowaniu włóknin chłonnych DENSORB®. Silna adhezja między powierzchnią włókien a wchłoniętą cieczą vskutecznie zapobiega jej wyciekaniu. Dlatego nawet z nasyconych materiałów DENSORB® nie kapie ciecz. Zapobiega to niebezpiecznym wyciekom wtórnym.

Państwa korzyść: Bezkompromisowa czystość i unikanie wycieków wtórnych z wynikającym z nich szkodliwym oddziaływaniem na zdrowie.

Duża wytrzymałość na obciążenia dzięki zaawansowanej technologii kapilarnej

Duża wytrzymałość na obciążenia.

Włókniny chłonne DENSORB® z zaawansowaną technologią kapilarną (Advanced Capillarity Technology) odznaczają się także w stanie nasyconym wysoką wytrzymałością na rozdarcie i ścieranie. Toteż zależnie od wersji wytrzymują nawet silne i długoterminowe obciążenia. Dodatkowe warstwy ochronne z mocnej włókniny przędzionej podnoszą wytrzymałość materiału i umożliwiają trwałe jego użytkowanie do wykładania stołów roboczych lub podłóg.

Państwa korzyść: Długa trwałość umożliwia oszczędne i zrównoważone wykorzystanie materiału.


Zaawansowana technologia kapilarna: Cechy jakościowe w filmie


Sam zobacz!