NOWOŚĆ: silne marki producenta

Jako dostawca i producent wiemy, że wymagania naszych klientów są bardzo różne. O wyborze wanny wychwytowej decyduje nie tylko rodzaj i ilość składowanej substancji niebezpiecznej. Dużą rolę odgrywa tu także cena, wydajność i możliwości wyposażenia. Aby zagwarantować Państwu najlepsze dla siebie rozwiązanie, gruntownie zmieniliśmy nasz asortyment wanien ociekowych i teraz prezentujemy Państwu nasze zupełnie nowe marki. Oprócz większej przejrzystości dla procesu decyzyjnego, oferują one asortyment dostosowany do indywidualnych potrzeb dla różnych grup klientów – od start-upów po duże koncerny.

Know-how DENIOS dla Państwa bezpieczeństwa

Referencje

 

Składowanie materiałów niebezpiecznych od specjalistów

W DENIOS mogą Państwo wybierać w najbogatszym programie produktów z dziedziny magazynowania materiałów niebezpiecznych oraz ochrony środowiska i bhp w zakładzie pracy. Szczególnie ważną grupę produktów stanowią przy tym kontenery przeciwpożarowe. Czy to będzie magazyn na małe pojemniki z możliwością wchodzenia, czy magazyn regałowy do załadunku wózkami widłowymi – DENIOS już dzisiaj uwzględnia europejską normę PN EN 13501 i oferuje Państwu ochronę ppoż. do 120 minut. Jeśli więc ktoś potrzebuje np. magazynu chemikaliów albo kontenera na materiały niebezpieczne, a nie toleruje żadnego oszczędzania na ochronie ppoż., to w DENIOS może liczyć na odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Jako specjaliści techniki materiałów niebezpiecznych mamy też w programie małe jednostki magazynowe: od składu materiałów niebezpiecznych przez szafy na butle gazowe aż po szafy na chemikalia; w DENIOS bezpieczeństwo nie zależy ani od wielkości magazynu, ani od rodzaju pojemników. Do portfela produktów należy sprzęt do składowania zarówno butli gazowych, jak beczek zabezpieczających, IBC czy małych pojemników.

Wyposażenie dla produkcji i zakładu pracy

W wielu przypadkach niebezpieczne substancje muszą być nie tylko bezpiecznie składowane, ale też przelewane z większego do mniejszego pojemnika. Bezpieczeństwo przelewania zapewniają przy tym pompy beczkowe i laboratoryjne. A gdyby jednak coś się rozlało, to np. sorbenty do oleju z bogatego programu włóknin i granulatów chłonnych DENSORB pozwalają na niezawodne wchłonięcie i związanie niebezpiecznych substancji. Wszechstronne sorbenty do oleju DENIOS zdały egzamin również przy wykorzystywaniu mobilnych zbiorników do tankowania. Dysponując doświadczeniem 30 lat pomyślnej działalności przedsiębiorstwa i know-how rynkowego lidera, firma DENIOS skonstruowała wiele produktów do efektywnego manipulowania beczkami. Mają tu Państwo do wyboru równie szeroką gamę produktów, jak rozległy jest zakres ich zastosowań w zakładzie pracy. Od bezpiecznego umieszczania beczki na wannie wychwytowej do środków transportu, jak chwytaki i wywrotnice beczek albo przewoźne wanny wychwytowe.

Bhp i oprzyrządowanie dla przemysłu

Gdy idzie o osobiste bezpieczeństwo pracownika na stanowisku pracy, to oprócz środków ochrony osobistej ważną rolę odgrywa także odpowiednie wyposażenie na ewentualność wypadku. DENIOS oferuje w tej dziedzinie szeroki wachlarz produktów, od walizek pierwszej pomocy przez myjki do oczu aż po prysznice ratunkowe. Mogą się więc Państwo przygotować na każdą ewentualność. W wielu dziedzinach przemysłu półprodukty do dalszej przeróbki muszą być przygotowane termicznie. Dlatego w naszym dziale techniki grzewczej znajdą Państwo wszystko, czego potrzeba do takich zastosowań: od niedrogich rozwiązań pojedynczych w postaci podgrzewaczy beczek, aż do szafek i komór grzewczych do większego przerobu, które DENIOS projektuje i wytwarza w konkretnym przystosowaniu do Państwa indywidualnych wymagań.
Przechwytywanie szkodliwych substancji na stanowisku pracy to ochrona pracownika przed szkodliwymi emisjami, jak dym, pył, aerozole lub inne cząstki. W tym celu DENIOS projektuje i produkuje stoły odsysające, a także swobodne stanowiska robocze albo rozwiązania indywidualne. Do ochrony stanowisk pracy przyczyniają się jednak również kabiny dla palaczy, które ponadto pozwalają uniknąć powstawania napięć między palącymi i niepalącymi.

Oczyszczanie i usuwanie odpadów

Również przy myciu części rozpuszczalnikami mogą powstawać emisje szkodliwe dla zdrowia użytkownika. Dlatego firma DENIOS skonstruowała urządzenie do mycia części bio.X, które nie wymaga stosowania rozpuszczalników. Ciecz myjąca działa na zasadzie biologicznej, toteż jest absolutnie bezpieczna. Mogą też Państwo polegać na doradztwie DENIOS. Dobrze przeszkoleni fachowi konsultanci DENIOS są zaznajomieni z wszelkimi aspektami magazynowania materiałów niebezpiecznych, znają aktualne ustawy i rozporządzenia i udzielą Państwu kompetentnej, wyczerpującej i niezawodnej porady.